CAREER

ADO Şirketler Grubu, 6 ülkede üretim ve 56’nın üzerinde ülkede ise satış faaliyetlerini toplam 3.000 e yaklaşan çalışanıyla çokuluslu bir yapıda yürütmektedir. Faaliyetimiz olan tüm ülkelerde insan gücüne ve yeteneklerine saygı gösterilmektedir. Bu doğrultuda; ırk, etnik kimlik, milliyet, din, mezhep ve cinsiyet ayrımı yapılmadan herkese eşit fırsat sağlanmaktadır.

 

İşyerinde, ekip arkadaşlarımıza güvenli, sağlıklı bir çalışma ortamı ve kariyerlerini geliştirme imkânı sağlanmaktadır. Ekip arkadaşlarımızın, bireysel gelişimlerinin ve mesleki uzmanlıklarının arttırılmasının desteklenmesi amacıyla gerekli eğitim imkânları sağlanmaktadır. Ayrıca doğal afet, yangın ve sağlık gibi acil durumlar için gerekli temel eğitimler verilmektedir.

 

ADO GRUP’ta çalışanların mutluluğu müşteri memnuniyetine ulaşmada en önemli koşuldur. Kararlar, ilgili çalışanların görüşleri alınarak ve katılımcılık esasına göre oluşturulur. Bireylerin yeterli bilgi ve beceriyle donatılarak işleriyle ilgili yetki ve sorumluluk üstlenmeleri sağlanır. Herkesin işini benimsediği, yaptığı işten mutlu olduğu bir ortam hedeflenir. Sorumluluk bireysel olmakla birlikte, ekip çalışmaları teşvik edilir, ekip başarısı bireysel başarının önünde tutulur.

 

Türkiye faaliyetlerimiz ile ilgili iş ilanlarımızı www.yenibiris.com ve www.kariyer.net sitesinde bulabilir veya sitemizden iş başvuru formunu doldurabilirsiniz.